ADC Psychologia Biznesu

Oferta
Program wsparcia HR

Assesment & Development Center

Korzystanie z  proponowanej metody o wysokim stopniu rzetelności i obiektywności  sprzyja budowaniu pozytywnego wizerunku firmy jako pracodawcy wiarygodnego, inwestującego w rozwój kadry, co niewątpliwie powoduje wzrost motywacji pracowników.

Metodyka

Ocena potencjału dokonywana jest na podstawie obserwacji zachowań pracowników podczas spotkania warsztatowego, w czasie którego ocenie podlega wykonanie różnorodnych zadań umożliwiających wykorzystanie i zaprezentowanie własnych możliwości i kompetencji. 

Ćwiczenia przeprowadzane są zarówno indywidualnie, jak i w grupie, co pozwala min. obserwować zaangażowanie pracownika w pracę zespołową oraz jego umiejętności  współpracy z innymi ludźmi. 

Poszczególne kompetencje pracowników oceniane są przy pomocy zróżnicowanych technik, takich jak: 

  • testy umiejętności interpersonalnych i i wiedzy z zakresu umiejętności menedżera;
  • zadanie pisemne typu „case study” (studia przypadków); 
  • testy i kwestionariusze psychologiczne.

Realizowane procedury pozwalają na sformułowanie ocen dotyczących  m. in. następujących wymiarów funkcjonowania pracowników:  

  • Umiejętności  interpersonalnych.
  • Umiejętności komunikacji.  
  • Umiejętności współpracy 
  • Kreatywności.
  • Ustalaniu priorytetów - selekcji zadań.
  • Umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych.
  • Umiejętności liderskich / przywódczych.

 Wyniki są zawarte w raporcie przygotowanym po zakończeniu procedury.

 

 

Ta strona używa plików cookies. Przeczytaj Politykę Prywatności i dowiedz się, do czego są używane. Sprawdź, jak wyłączyć Pliki Cookies

AKCEPTUJĘ