ADC Psychologia Biznesu

Oferta
Impuls

„Impuls”- optymalizacja współpracy i obiegu informacji w zespole

ETAPY REALIZACJI:

I. Audyt współpracy i komunikacji  w zespole.

 1. Wizyty studyjne na wybranych zebraniach zespołu.
 2. Przeprowadzenie „Ankiety: Efektywność Zebrań".
 3. Badanie stylu działania i poziomu współpracy zespołu (kwestionariusz).
 4. Wywiad z animatorami i osobami odpowiedzialnymi za projekt.

II. Zmiany procedur przekazywania informacji. 

 1. Opracowanie wyników ankiet i kwestionariuszy.
 2. Feedback i prezentacja wyników audytu. 
 3. Sformułowanie propozycji koncepcji działań korekcyjnych.
 4. Przeprowadzenie konsultacji z kierownictwem i osobami odpowiedzialnymi za projekt. 

III. Warsztat – „Optymalizacja współpracy w zespole”.

 1. Prezentacja propozycji nowych rozwiązań organizacji obiegu informacji w zespole.
 2. Wypracowanie modyfikacji procedur w zakresie współpracy i komunikacji.

IV. „Trening facylitacji – prowadzenie zebrań i spotkań zawodowych”.

 V. Implementacja wypracowanych rozwiązań

 1. Pilotaż.
 2. Ewaluacja nowych procedur (ankiety).
 3. Korekta przyjętych rozwiązań.
 4. Superwizja dla animatorów i osób odpowiedzialnych za wdrożenie procedur.

 

 

Ta strona używa plików cookies. Przeczytaj Politykę Prywatności i dowiedz się, do czego są używane. Sprawdź, jak wyłączyć Pliki Cookies

AKCEPTUJĘ