ADC Psychologia Biznesu

Oferta
Procedury

Procedury przygotowania i realizacji szkolenia

Ostateczną formę przyjętych rozwiązań zarówno merytorycznych,
jak i organizacyjnych budujemy zawsze w dialogu z klientem zgodnie z dewizą:
profesjonalizm ze szczyptą empatii.

Na wszystkich etapach przygotowywania i realizacji projektów szkoleniowych, zawsze uwzględniamy specyfikę firmy naszego klienta, kulturę organizacyjną i szczególne oczekiwania.

Zajęcia prowadzimy metodami aktywnymi. Podstawową formą pracy są ćwiczenia konkretnych zachowań w formie symulacji sytuacji zawodowych.  

W trakcie zajęć wykorzystane są następujące metody pracy:

 • Ćwiczenia dotyczące poszczególnych zagadnień szkolenia. 
 • Studia przypadków. 
 • Gry symulacyjne.
 • Praca w podzespołach.
 • Dyskusja kierowana z uczestnikami.
 • Sesje informacji zwrotnych.
 • Testy psychologiczne.
 • Konsultacje indywidualne.

Uczestnicy otrzymują komplet materiałów szkoleniowych i certyfikat uczestnictwa  
w szkoleniu.

Oferowane Państwu szkolenie zostanie przygotowane i zrealizowane według następujących etapów:

ETAP 1: ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Po zaakceptowaniu przez Państwa wstępnych warunków zawartych w ofercie, przeprowadzimy dokładną analizę potrzeb szkoleniowych. Etap ten obejmuje: 

 • Konsultacje z osobami odpowiedzialnymi za realizację szkolenia.
 • Badanie ankietowe wybranych uczestników szkolenia.
 • Wywiady z wybranymi uczestnikami szkolenia.

ETAP 2: DOPRECYZOWANIE PROGRAMU I PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH

Na podstawie analizy potrzeb szkoleniowych zostanie doprecyzowany program szkolenia i opracowane materiały szkoleniowe. Etap ten obejmuje:

 • Dalsze konsultacje z osobami odpowiedzialnymi za realizację szkolenia.
 • Przedstawienie ostatecznej wersji programu wraz z agendą.

ETAP 3: REALIZACJA SZKOLENIA

Zajęcia przeprowadzone zostaną w formie warsztatu. 

Sposób prowadzenia zajęć sprzyja osobistemu zaangażowaniu uczestników szkolenia, a proponowane ćwiczenia pomagają w opanowaniu realizowanego materiału. Praktyczny wymiar szkolenia wzmocniony jest o możliwość korzystania z konsultacji indywidualnych dotyczących prezentowanych tematów. 

ETAP 4: EWALUACJA - „ŚCIEŻKI ROZWOJU PRACOWNIKÓW" 

Zastosowane procedury i narzędzia ewaluacji zintegrowane są z celami oraz programem szkolenia. Opracowanie szczegółowej procedury, ostateczny dobór oraz sprofilowanie narzędzi do prowadzenia ewaluacji następuje po dokładnym poznaniu specyfiki grupy i akceptacji przedstawionego programu szkolenia. W raporcie przedstawionym po szkoleniu zawarte są również wnioski dotyczące dalszego rozwoju potencjału zawodowego uczestników szkoleń.

 

 

 

Ta strona używa plików cookies do celów statystycznych (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to). Dowiedz się więcej o tym, do czego są używane oraz o możliwościach zmiany ustawień cookies w przeglądarce.
Czytaj więcej | Zamknij