ADC Psychologia Biznesu

Oferta
Procedury

Procedury przygotowania i realizacji szkolenia

Ostateczną formę przyjętych rozwiązań zarówno merytorycznych,
jak i organizacyjnych budujemy zawsze w dialogu z klientem zgodnie z dewizą:
profesjonalizm ze szczyptą empatii.

Na wszystkich etapach przygotowywania i realizacji projektów szkoleniowych, zawsze uwzględniamy specyfikę firmy naszego klienta, kulturę organizacyjną i szczególne oczekiwania.

Zajęcia prowadzimy metodami aktywnymi. Podstawową formą pracy są ćwiczenia konkretnych zachowań w formie symulacji sytuacji zawodowych.  

W trakcie zajęć wykorzystane są następujące metody pracy:

 • Ćwiczenia dotyczące poszczególnych zagadnień szkolenia. 
 • Studia przypadków. 
 • Gry symulacyjne.
 • Praca w podzespołach.
 • Dyskusja kierowana z uczestnikami.
 • Sesje informacji zwrotnych.
 • Testy psychologiczne.
 • Konsultacje indywidualne.

Uczestnicy otrzymują komplet materiałów szkoleniowych i certyfikat uczestnictwa  
w szkoleniu.

Oferowane Państwu szkolenie zostanie przygotowane i zrealizowane według następujących etapów:

ETAP 1: ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Po zaakceptowaniu przez Państwa wstępnych warunków zawartych w ofercie, przeprowadzimy dokładną analizę potrzeb szkoleniowych. Etap ten obejmuje: 

 • Konsultacje z osobami odpowiedzialnymi za realizację szkolenia.
 • Badanie ankietowe wybranych uczestników szkolenia.
 • Wywiady z wybranymi uczestnikami szkolenia.

ETAP 2: DOPRECYZOWANIE PROGRAMU I PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH

Na podstawie analizy potrzeb szkoleniowych zostanie doprecyzowany program szkolenia i opracowane materiały szkoleniowe. Etap ten obejmuje:

 • Dalsze konsultacje z osobami odpowiedzialnymi za realizację szkolenia.
 • Przedstawienie ostatecznej wersji programu wraz z agendą.

ETAP 3: REALIZACJA SZKOLENIA

Zajęcia przeprowadzone zostaną w formie warsztatu. 

Sposób prowadzenia zajęć sprzyja osobistemu zaangażowaniu uczestników szkolenia, a proponowane ćwiczenia pomagają w opanowaniu realizowanego materiału. Praktyczny wymiar szkolenia wzmocniony jest o możliwość korzystania z konsultacji indywidualnych dotyczących prezentowanych tematów. 

ETAP 4: EWALUACJA - „ŚCIEŻKI ROZWOJU PRACOWNIKÓW" 

Zastosowane procedury i narzędzia ewaluacji zintegrowane są z celami oraz programem szkolenia. Opracowanie szczegółowej procedury, ostateczny dobór oraz sprofilowanie narzędzi do prowadzenia ewaluacji następuje po dokładnym poznaniu specyfiki grupy i akceptacji przedstawionego programu szkolenia. W raporcie przedstawionym po szkoleniu zawarte są również wnioski dotyczące dalszego rozwoju potencjału zawodowego uczestników szkoleń.

 

 

 

Ta strona używa plików cookies. Przeczytaj Politykę Prywatności i dowiedz się, do czego są używane. Sprawdź, jak wyłączyć Pliki Cookies

AKCEPTUJĘ