ADC Psychologia Biznesu

Oferta
Sonar

"Sonar personalny"

SONAR – urządzenie używające fal dźwiękowych do nawigacji, określania pozycji, śledzenia oraz klasyfikacji ruchomych i nieruchomych przeszkód (obiektów znajdujących się na powierzchni, w powietrzu, bądź zanurzonych).

Sonar jest szczególnie pożyteczny podczas poszukiwania przeszkód podwodnych. Za pomocą tego urządzenia można określić pozycję  i specyfikę przeszkody m. in. jej wymiary i lokalizację. 

„SONAR PERSONALNY” to kompleksowa procedura pozwalająca na określenie możliwych przeszkód, zagrożeń i nieoptymalności menedżera będących ograniczeniem  jego rozwoju zawodowego i osobistego.  Jest komplementarna wobec systemu ocen okresowych realizowanych w firmie.

 • „SONAR PERSONALNY” jest metodą zbierania i analizy informacji o pracowniku dotyczących jego kompetencji, cech osobowościowych i postaw otrzymywanych
  z wielu różnych źródeł. 
 • To narzędzie służące do udzielania pracownikom konstruktywnej informacji zwrotnej na temat ich umiejętności, stylu pracy, postaw i predyspozycji. 
 • Jak pokazuje praktyka, dzięki metodzie „SONAR PERSONALNY” otrzymujemy bardziej obiektywne i specyficzne informacje dotyczące umiejętności cech i postaw pracowników, niż np. w przypadku  klasycznej oceny (przełożony - podwładny), czy oceny 3600. 

ETAPY REALIZACJI

 1. Opracowanie koncepcji i procedury - wybór „gorących” kompetencji wyznaczających efektywność danego stanowiska pracy.
 2. Opracowanie kwestionariuszy (różne wersje dla poszczególnych grup współpracowników).
 3. Wybór grupy  oceniającej.
 4. Przeprowadzenie  spotkań informacyjno - szkoleniowych dla uczestników programu (wszystkich osób wypełniających kwestionariusz).
 5. Przeprowadzenie procedury, zebranie wyników, opracowanie raportu.
 6. Przeprowadzenie testów i kwestionariuszy  m. in. z zakresu psychologii biznesu, umiejętności interpersonalnych, inteligencji emocjonalnej itp.
 7. Sesja informacji zwrotnych - pomoc w określeniu deficytów i atutów ujawnionych w trakcie realizacji procedury. 
 8. Zaplanowanie  działań korekcyjnych i rozwojowych.

OBSZARY KOMPETENCJI MENEDŻERA BADANE W PROGRAMIE TO M. IN.:

 • KOMUNIKACJA I UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNE
 • PODEJMOWANIE DECYZJI I INICJATYWA
 • KIEROWANIE LUDŹMI - ORIENTACJA NA WSPÓŁPRACOWNIKACH
 • RADZENIE SOBIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
 • UMIEJĘTNOŚĆ PRACY ZESPOŁOWEJ
 • ADAPTACJA – ELASTYCZNOŚĆ FUNKCJONOWANIA
 • UMIEJĘTNOŚĆ MOTYWOWANIA
 • SPRAWNOŚĆ  ZADANIOWA
 • INNOWACYJNOŚĆ, KREATYWNOŚĆ
 • IDENTYFIKACJA Z FIRMĄ
 • UMIEJĘTNOŚĆ KIEROWANIA ZMIANAMI

 

 

Ta strona używa plików cookies. Przeczytaj Politykę Prywatności i dowiedz się, do czego są używane. Sprawdź, jak wyłączyć Pliki Cookies

AKCEPTUJĘ