ADC Psychologia Biznesu

Oferta
Szkolenia/Pion handlowy

Budowanie mostów, czyli dialog z klientem

Celem szkolenia jest rozwijanie i doskonalenie umiejętności budowania satysfakcjonujących relacji z klientami. Sprzedaż to zawsze rozmowa, kontakt, zrozumienie - po prostu dialog. Szkolenie „DIALOG Z KLIENTEM” umożliwia poznanie psychologicznych mechanizmów mających ogromne znaczenie dla kształtowania trwałych i satysfakcjonujących kontaktów z klientami, co jest korzystne zarówno dla uczestników zajęć, jak i dla ich przyszłych klientów.  

Program szkolenia

1. Sztuka dialogu.

 • Umiejętność porozumiewania się w relacjach z klientem.
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna.
 • Wiarygodność - kształtowanie emocjonalności wypowiedzi.

2. Empatia, czyli jak „wejść w skórę klienta”:

 • Typologia zachowań klienta.
 • Rozpoznawanie i nazywanie emocji klienta.
 • Emocjonalne uwarunkowania reklamacji i trudnych rozmów handlowych.

3. Wywieranie wpływu -  jak zjednać sobie przychylność klienta 

 • zasady formułowania przekonywującej argumentacji:
 • Sposoby redukcji nieufności klienta.
 • Motywacja jako wyznacznik budowania przekazu perswazyjnego.
 • Narzędzia wywierania wpływu.

4. Wywieranie wpływu - zasady formułowania przekonywującej argumentacji:

 • Budowanie struktury wypowiedzi i dbanie o przejrzystość argumentów.
 • Reguły racjonalnego ustępowania.
 • Motywacja jako wyznacznik budowania przekazu perswazyjnego.
 • Narzędzia wywierania wpływu. 

5. Psychologiczne aspekty wyznaczające zachowania klientów:  

 • Hierarchia wartości. 
 • Motywacja.
 • Cechy osobowościowe. 
 • Rola emocji w procesie sprzedaży. 

6. Fazy relacji z klientem:

 • nawiązanie kontaktu z klientem:  
 •  
  • jak wzbudzić i utrzymać zaufanie klienta?
  • jak wykorzystać efekt pierwszego wrażenia?
 • diagnoza potrzeb klienta: 
  • rozpoznanie potrzeb i motywów zakupu klienta,
  • umiejętne zadawanie pytań,
  • stosowanie technik aktywnego słuchania.
 • prezentacja oferty:
  • − prezentacja jako odpowiedź na potrzeby i preferencje klienta,
  • zamiana cech oferty na korzyści dla klienta, 
  • posługiwanie się materiałami reklamowymi i folderami,
  • wykorzystywanie referencji i budowanie marki.
 • radzenie sobie z wątpliwościami klientów: 
  • wątpliwości klienta jako oznaka zainteresowania ofertą, 
  • metody wyjaśniania obiekcji,
  • podjęcie decyzji o zakupie.

 

 

 

Ta strona używa plików cookies. Przeczytaj Politykę Prywatności i dowiedz się, do czego są używane. Sprawdź, jak wyłączyć Pliki Cookies

AKCEPTUJĘ