ADC Psychologia Biznesu

Oferta
Szkolenia/Pion hr

Kadra rezerwowa - cykl zajęć szkoleniowych dla liderów zmiany

W trakcie realizacji programu szkoleniowego celem strategicznym jest zmiana postaw pracowników, zarówno na poziomie emocjonalnym, poznawczym, jak i behawioralnym. Uzyskanie oczekiwanych zmian nastąpi poprzez realizację następujących celów taktycznych programu:

  1. Wykreowanie grupy liderów stanowiących rezerwę kadrową firmy.
  2. Zwiększanie stopnia identyfikacji pracowników z firmą min. poprzez partycypację w zarządzaniu.
  3. Stworzenie motywacji pozafinansowej - awans poziomy (wykreowanie grupy „liderów zmiany”)
  4. Usprawnienie procesów wprowadzania zmian w kulturze organizacyjnej firmy.
  5. Uzyskanie wyraźnego wpływu na sieć komunikacji, również nieformalnej.
  6. Wprowadzenie zintegrowanego systemu szkoleń.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta strona używa plików cookies. Przeczytaj Politykę Prywatności i dowiedz się, do czego są używane. Sprawdź, jak wyłączyć Pliki Cookies

AKCEPTUJĘ