ADC Psychologia Biznesu

Oferta
Szkolenia/Menedżerowie

Kierowanie zespołem

Sposób, w jaki szef zespołu realizuje zadania i kieruje pracą podwładnych to styl kierowania. Styl ten jest wypadkową cech osobowościowych menedżera, kultury organizacyjnej firmy oraz czynników sytuacyjnych np.: składu i etapu rozwoju, na jakim znajduje się zespół. W trakcie szkolenia jego uczestnicy poznają mechanizmy przydatne do wypracowania własnego stylu funkcjonowania w roli szefa, często będącego syntezą różnych podejść do problematyki zarządzania.

 

Korzyści dla uczestników zajęć to m. in.:

 • zwiększenie świadomości własnych atutów i deficytów w pełnieniu roli szefa zespołu, 
 • poznanie psychologicznych mechanizmów zwiększających efektywność kierowania pracownikami,
 • możliwość wyćwiczenia efektywnych sposobów wywierania wpływu,
 • opanowanie metod skutecznego rozwiązywania konfliktów.

Program szkolenia

 1. Funkcjonowanie zespołu pracowniczego.

 • Budowanie i integracja zespołu.
 • Etapy rozwoju zespołu.
 • Psychologiczna charakterystyka ról nieformalnych w zespołach.

2. Style kierowania i ich wpływ na efektywność pracy.

 • Czynniki limitujące efektywność stylów kierowania.
 • Diagnoza własnego stylu kierowania.
 • Psychologiczne aspekty kierowania pracownikami. 

3. Zarządzanie sytuacjami konfliktowymi w zespole.

 • Umiejętność diagnozy przyczyn konfliktów. 
 • Analiza sytuacji konfliktowych w zespole.
 • Metody rozwiązywania konfliktów.

 

 

 

 

Ta strona używa plików cookies. Przeczytaj Politykę Prywatności i dowiedz się, do czego są używane. Sprawdź, jak wyłączyć Pliki Cookies

AKCEPTUJĘ