ADC Psychologia Biznesu

Oferta
Szkolenia/Menedżerowie

Panta Rhei - zarządzanie zmianą

Celem strategicznym proponowanego programu szkoleniowego jest zmiana postaw pracowników wobec procesów związanych ze zmianami w firmie, zarówno na poziomie emocjonalnym, poznawczym, jak i behawioralnym, a także stworzenie klimatu sprzyjającego budowaniu kultury organizacyjnej promującej zmiany. Równorzędnym celem jest przygotowanie menedżerów do kierowania procesem zmian, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności komunikowania zmian oraz redukowania oporu i niechęci pracowników.

Korzyści dla uczestników zajęć to m. in.:

 • poznanie psychologicznych mechanizmów wprowadzania zmian,
 • umiejętność identyfikacji źródeł oporu wobec zmian, 
 • opanowanie skutecznych metod redukcji nieufności i lęku  pracowników związanego ze zmianą,
 • poznanie zasad i procedur komunikowania zmian i organizacji efektywnego obiegu informacji w zespole.


Program szkolenia
 

1. Przyczyny konieczności dokonywania zmian.

 • Znaczenie zmian dla rozwoju firmy.
 • Czym jest proces zarządzania zmianą?
 • Udział menedżerów w tworzeniu kultury organizacyjnej firmy.
 • Nastawienie pracowników wobec zmian – kolejne fazy.

2. Psychologiczne źródła oporu wobec procesu wprowadzania zmian.

 • Czynniki torpedujące zmiany - źródła oporu wobec zmian.
 • Sposoby redukcji lęku i nieufności pracowników związanych ze zmianą.
 • Emocjonalne aspekty procesu wprowadzania zmian.
 • Racjonalizacje i psychologiczne mechanizmy obronne. 

3. Umiejętności adaptacyjne - psychologia zmian indywidualnych. 

 • Oczekiwania pracowników wobec zmian.
 • Umiejętność dostosowywania się do nowych warunków pracy.
 • Elastyczność – umiejętność działania w zmiennych warunkach.
 • Samoocena –  inwentaryzacja własnych atutów i deficytów.
 • Sposoby budowania motywacji wewnętrznej do zmian osobistych. 

4. Wywieranie wpływu - rola lidera w procesie wprowadzania zmian.

 • Psychologiczne mechanizmy wywierania wpływu.
 • Tworzenie i propagowanie wizji zmian.
 • Czynniki sprzyjające versus utrudniające wprowadzanie zmian.
 • Kreatywność - twórcze poszukiwanie rozwiązań problemów organizacyjnych.

5. Komunikacja jako narzędzie kierowania zmianą.

 • Zasady i procedury komunikowania zmian.
 • Informacja jako czynnik redukujący obawy przed zmianą.
 • Metody propagowania wizji zmian.
 • Organizacja efektywnego obiegu informacji w zespole.
 • Przeciwdziałanie „czarnemu PR” (m. in. plotkom, insynuacjom).

 

 

 

 

Ta strona używa plików cookies. Przeczytaj Politykę Prywatności i dowiedz się, do czego są używane. Sprawdź, jak wyłączyć Pliki Cookies

AKCEPTUJĘ