ADC Psychologia Biznesu

Oferta
Szkolenia/Pion handlowy

Program badania jakości osługi klienta
- w usługach, sprzedaży detalicznej i serwisie

Celem tego programu jest ocena funkcjonowania placówek zleceniodawcy, we wcześniej uzgodnionych zakresach, na podstawie opisu zachowania personelu w kontakcie z klientem korzystającym ze standardowej usługi. Każde badanie zostanie zakończone raportem zawierającym wyniki ocen poszczególnych placówek i analizę jakościową uzyskanych wyników, łącznie z diagnozą obszarów deficytowych, a także propozycje działań korekcyjnych. Procedury programu przygotowywane są każdorazowo z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb zleceniodawcy.

 

 

Ta strona używa plików cookies. Przeczytaj Politykę Prywatności i dowiedz się, do czego są używane. Sprawdź, jak wyłączyć Pliki Cookies

AKCEPTUJĘ