ADC Psychologia Biznesu

Oferta
Program wsparcia HR

Przygotowanie i wdrożenie systemu ocen pracowniczych

Inwestowanie w ludzi to często najbardziej efektywna metoda uzyskiwania wzrostu dochodów firmy. Wiele firm, doceniając wartość swoich pracowników, stara się „związać” ich z firmą. Powszechnie wiadomo, że motywowanie zdecydowanie wykracza poza regulacje płacowe. Zarówno badania, jak i praktyka wskazują, że istotną częścią motywacji zawodowej są mechanizmy związane z oceną pracy. 

Proponowane przez nas podejście umożliwia:

1. Tworzenie polityki kadrowej, zarówno długoterminowej jak i doraźnej.

2. Zdiagnozowanie obszarów deficytowych w zakresie kompetencji poszczególnych grup pracowniczych.

3. Tworzenie planów szkoleniowych.

4. Planowanie ścieżki rozwoju zawodowego pracownika.

5. Określenie deklarowanego poziomu satysfakcji z pracy.

 

 

Ta strona używa plików cookies. Przeczytaj Politykę Prywatności i dowiedz się, do czego są używane. Sprawdź, jak wyłączyć Pliki Cookies

AKCEPTUJĘ