ADC Psychologia Biznesu

Oferta
Szkolenia/Pion handlowy

Reklamacje i zażalenia
- psychologia kontaktu z niezadowolonym klientem

Reklamacje klientów i sposób w jaki na nie odpowiadamy stanowi  jasny przekaz, co firma naprawdę sądzi o swoich klientach. Nikt specjalnie nie wynagradza pracowników za kontakt z miłym klientem, lecz skuteczność w relacjach z klientem „trudnym” zasługuje na wyróżnienie i dowodzi szczególnych talentów i kunsztu zawodowego.

Program szkolenia

1.Efektywna komunikacja z „trudnym klientem”

 • Umiejętność porozumiewania się w relacjach z klientem.
 • Aspekty werbalne i czynniki niewerbalne.
 • Bariery komunikacyjne i sposoby ich przezwyciężania.
 • Komunikacja w sytuacjach trudnych (emocji, nacisku, presji czasowej itp.).

2. Analiza reklamacji

 • Jaki jest charakter reklamacji?
 • Czego dotyczy sprawa i jakie są oczekiwania klienta?
 • Jaki jest poziom natężenia emocji negatywnych?
 • Jakie są nasze możliwości i gotowość zaspokojenia oczekiwań klienta ?
 • Co jest przyczyną zastrzeżeń, jakie jest tło niezadowolenia i krytyki ?

3. Reklamacja jako szansa na pokazanie profesjonalizmu handlowca.

 • Zarzuty  i obiekcje klienta - skuteczne sposoby ich odpierania. 
 • Agresja werbalna - właściwe reakcje na agresywne wypowiedzi.
 • Sposoby radzenia sobie z krytyką i agresją.

4. Przyczyny i dynamika konfliktów w relacjach z klientem.

 • Charakterystyka trudnych klientów.
 • Mechanizmy eskalacji konfliktów.
 • Jak nie dopuścić do powstania „spirali konfliktu”

 5. Asertywność w kontakcie z niezadowolonym klientem

 • Jak zachowywać się w obliczu krytyki?
 • Odpowiedź na nierealne oczekiwania klienta - asertywna odmowa.
 • Milczenie jako narzędzie wywierania presji psychologicznej.
 • Presja i manipulacje, np.: eskalacja roszczeń, krytyka, niekorzystne porównania do konkurencji, itp.

6. „SUPERWZJA – analiza trudnych sytuacji zgłaszanych przez uczestników szkolenia”.

 

 

Ta strona używa plików cookies. Przeczytaj Politykę Prywatności i dowiedz się, do czego są używane. Sprawdź, jak wyłączyć Pliki Cookies

AKCEPTUJĘ