ADC Psychologia Biznesu

Oferta
Szkolenia/Menedżerowie

Studium Umiejętności Menedżera

Celem programu jest kształtowanie aktywnej i zaangażowanej postawy pracowników, poprzez rozwijanie konkretnych umiejętności i podejmowanie działań zwiększających poczucie współodpowiedzialności za firmę. 

Konstruując program przyjęliśmy następujące założenia:

 1. W procesie optymalizacji funkcjonowania firmy kluczową rolę odgrywają kwalifikacje i zaangażowanie pracowników.
 2. Zarówno badania, jak i codzienna praktyka wskazują, że niewystarczające jest inwestowanie wyłącznie w rozwój zawodowy wąskiej grupy menedżerów, a o sukcesie rynkowym firmy decyduje poziom wiedzy i umiejętności ogółu pracowników, w tym zwłaszcza menedżerów  liniowych i osób stanowiących naturalną rezerwę kadrową firmy.
 3. Wiedza i kwalifikacje pracowników są warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do osiągnięcia sukcesu, niezbędny jest wysoki poziom motywacji, właściwa postawa i poczucie współodpowiedzialności za firmę.

Wiele firm, doceniając wartość swoich pracowników, stara się „związać” ich z firmą. Powszechnie wiadomo, że motywowanie zdecydowanie wykracza poza regulacje płacowe. Zarówno badania, jak i praktyka wskazują, że istotną częścią motywacji i poczucia identyfikacji pracownika z firmą są perspektywy rozwoju zawodowego.  

Proponowane przez nas podejście: program „STUDIUM UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERA” umożliwia m. in.:

 • tworzenie polityki kadrowej, zarówno długoterminowej, jak i doraźnej, 
 • zdiagnozowanie obszarów deficytowych w zakresie kompetencji menedżerów,
 • planowanie ścieżki rozwoju zawodowego pracownika. 

Szkolenia realizowane w programie „STUDIUM UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERA”: 

 • „KIEROWANIE ZESPOŁEM.”
 • „TRUDNE ROZMOWY.”
 • „PANTA RHEI – czyli zarządzanie zmianami w firmie.”
 • „TRENING ASERTYWNOŚCI W RELACJACH ZAWODOWYCH.”
 • „PREZENTACJE” - efektywne prowadzenie zebrań i spotkań zawodowych.
 • „MOTYWACJE” - psychologiczne mechanizmy motywowania i oceniania pracowników.
 • „EMOCJE W PRACY - PRACA Z EMOCJAMI” - trening antystresowy.

 

 

Ta strona używa plików cookies. Przeczytaj Politykę Prywatności i dowiedz się, do czego są używane. Sprawdź, jak wyłączyć Pliki Cookies

AKCEPTUJĘ