ADC Psychologia Biznesu

Oferta
Szkolenia/Pion hr

Studium Umięjętności Trenerskich

Zajęcia poświęcone są nauce aktywnych metod nauczania i pracy z grupą szkoleniową, umiejętność konstruowania ćwiczeń, przewidywania i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, a także prowadzenia ewaluacji szkoleń.

Program realizowany jest w czasie 55 godz.,w trakcie, których odbywają się trzy sesje szkoleniowe, pomiędzy nimi przeprowadzony jest Trening zadaniowy. Integralną częścią szkolenia są konsultacje indywidualne umożliwiające śledzenie na bieżąco postępów uczestników kursu.

Program studium obejmuje następujące zagadnienia:

Część I.  Metodyka prowadzenia  warsztatów szkoleniowych

 1. Projektowanie warsztatów szkoleniowych.
 2. Struktura i dynamika grupy szkoleniowej. 
 3. Fazy rozwoju grupy i rola trenera w poszczególnych fazach.
 4. Korzystanie z pomocy wizualnych i rekwizytów.
 5. Sposoby koncentrowania uwagi uczestników. 
 6. Generowanie pomysłów dydaktycznych. 

Część II Trening zadaniowy” 

 1. Przygotowanie struktury wystąpień indywidualnych.
 2. Konsultacje indywidualne.

Część III.  Metodyka prowadzenia warsztatów szkoleniowych 

 1. Inwentaryzacja sytuacji trudnych w pracy z grupą szkoleniową. 
 2. Ćwiczenie elementów prowadzenia zajęć. 
 3. Wypracowanie indywidualnego stylu prezentacji.
 4. Gry i zabawy energetyzujące.
 5. Techniki radzenia sobie z „trudnymi uczestnikami”.

 Część IV.  „Superwizja” - pogłębianie umiejętności trenerskich.

 1. Ćwiczenie elementów prowadzenia zajęć. 
 2. Diagnoza braku efektywności szkoleń.
 3. Sesja informacji zwrotnych.
 4. Ewaluacja efektywności szkoleń

 

 

Ta strona używa plików cookies. Przeczytaj Politykę Prywatności i dowiedz się, do czego są używane. Sprawdź, jak wyłączyć Pliki Cookies

AKCEPTUJĘ