ADC Psychologia Biznesu

Oferta
Szkolenia/Menedżerowie

Superwizja
Program wsparcia menedżerów liniowych

Superwizja umożliwia dogłębną analizę oraz uzyskanie lepszego wglądu w przyczyny trudności pojawiających się w pracy uczestników projektu. Efektem tej analizy jest uzyskanie szerszej perspektywy widzenia danego problemu i dokonanie jego precyzyjnej diagnozy. Wynika z niej możliwość przyjęcia lepszej, bardziej adekwatnej strategii działań korekcyjnych, a w konsekwencji wprowadzenie istotnych zmian w organizacji i metodach pracy. Projekt jest też formą podnoszenia kwalifikacji zawodowych i „ścieżką rozwoju”.  

Superwizja pełni wiele funkcji, między innymi: 

 • Funkcja edukacyjna - podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności menedżerskich.
 • Funkcja korekcyjna - poprawa efektywności pracy i realizacji  pożądanych standardów zawodowych. 
 • Funkcja wsparcia emocjonalnego - profilaktyka i ochrona przed nadmiernym stresem, a w konsekwencji przed wypaleniem zawodowym.

W związku ze zróżnicowaniem grupy zarówno pod względem deficytów, 
jak i osobistych potencjałów - ta forma szkolenia umożliwia zindywidualizowanie ścieżek rozwoju zawodowego dla poszczególnych członków grupy mistrzów (proponowane sesje superwizyjne składają się z części grupowej, oraz z konsultacji indywidualnych). 

Metodyka

CELE:

Celem strategicznym superwizji jest wsparcie w samodzielnym poszukiwaniu optymalnych sposobów realizowania misji mistrza, a także zwiększenie spójności grupy i poziomu utożsamiania się mistrzów z pełnioną funkcją. 

Cele taktyczne: 

 • Zinwentaryzowanie konkretnych problemów i trudności pojawiających się w trakcie pracy menedżerów.
 • Diagnoza obszarów deficytowych.
 • Doskonalenie  efektywności funkcjonowania menedżerów w przyjętych realiach organizacyjnych. 

FORMY PRACY:

 • Sesje superwizyjne - składają się z części grupowej, oraz z konsultacji indywidualnych (2 godz. - część wspólna;  5 godz. – konsultacje indywidualne).
 • Trening zadaniowy - pomiędzy sesjami możliwe są „prace domowe” - zadania do samodzielnej realizacji,  
 • Sesje informacji zwrotnych. Na zakończenie projektu  realizowane są indywidualne sesje feedbacku dla wszystkich mistrzów - uczestników projektu,
 • Seminarium podsumowujące dla bezpośrednich przełożonych uczestników projektu (jako integralna część oferowanego programu realizowane jest nieodpłatnie przy zamówieniu pełnego cyklu tj.10 sesji superwizji ).  

WARUNKI WSPÓŁPRACY 

 •  8 -10 sesji
 • odstępy pomiędzy kolejnymi sesjami: 4 - 6 tygodni. 

Ciągłość projektu zwiększa poczucie przynależności uczestników projektu do wybranej grupy zwiększając ich motywację wewnętrzną do rozwijania własnych kompetencji zawodowych. Atutem proponowanej metodyki realizacji projektu jest możliwość monitorowania postępów i podejmowania działań korekcyjnych zwiększających efektywność pracy uczestników programu.

 

 

 

Ta strona używa plików cookies. Przeczytaj Politykę Prywatności i dowiedz się, do czego są używane. Sprawdź, jak wyłączyć Pliki Cookies

AKCEPTUJĘ