ADC Psychologia Biznesu

Oferta
Szkolenia/Pion handlowy

Techniki prezentacji handlowej

Program szkolenia

1.Podstawowe zasady przygotowywania prezentacji.

 • Analiza cech i umiejętności prowadzącego prezentację.
 • Budowanie scenariusza prezentacji – konspekty.
 • Metodyka prowadzenia spotkań.

2. Podstawowe umiejętności prowadzącego spotkanie.

 • Efekt „pierwszego wrażenia”. 
 • Rola komunikacji niewerbalnej.
 • Bariery komunikacyjne. 

3. Analiza audytorium.

 • Typy klientów.
 • Budowanie autorytetu prowadzącego prezentacje.
 • Motywacja klientów jako wyznacznik przekazu perswazyjnego.

4. Struktura i przebieg prezentacji.

 • Fazy prezentacji.
 • Korzystanie z notatek, pomocy wizualnych i rekwizytów.
 • Organizacja czasu wystąpienia 

5. Sposoby koncentrowania uwagi uczestników.

 • Jak utrzymać uwagę klientów?
 • Metody aktywizowania grupy.
 • Zasady formułowania przekonywującej argumentacji.

6. Radzenie sobie z wątpliwościami i trudnymi pytaniami klientów

 • Trudni uczestnicy - jak sobie z nim radzić.
 • Sposoby reakcji na zachowania klientów wyrażające niechęć i irytację.
 • Metody wyjaśniania obiekcji i wątpliwości

 

 

Ta strona używa plików cookies. Przeczytaj Politykę Prywatności i dowiedz się, do czego są używane. Sprawdź, jak wyłączyć Pliki Cookies

AKCEPTUJĘ