ADC Psychologia Biznesu

Oferta
Szkolenia/Menedżerowie

Trening asertywności w relacjach zawodowych

Celem  proponowanego programu szkoleniowego jest przygotowanie menedżerów do doskonalenie umiejętności bezpośredniej, uczciwej i otwartej komunikacji, a także trening wyrażania swoich opinii w sposób jednoznaczny, stanowczy ale nie raniący innych współpracowników.

Korzyści dla uczestników zajęć to m. in.:

 • ocena własnych umiejętności w zakresie asertywności,
 • poznanie  efektywnych metod budowania właściwych relacji ze współpracownikami,
 • opanowanie umiejętności  wyrażania: poleceń, krytyki, pochwał,
 • doskonalenie metod prowadzenia "trudnych rozmów".

 

Program szkolenia

1. Co to jest postawa asertywna?

 • Wprowadzenie do treningu asertywności.  
 • Uległość, asertywność, agresja – postawy w sytuacjach spornych. 

2. Zachowania asertywne w relacjach zawodowych.

 • Umiejętność budowania właściwych relacji ze:
 1. współpracownikami, 
 2. podwładnymi.
 • Symulacja „trudnych rozmów” z przełożonymi. 

3. Asertywna konfrontacja poglądów.

 • Umiejętność wyrażania: poleceń, krytyki, pochwał. 
 • Asertywne przyjmowanie ocen.
 • Asertywne przyjmowanie krytyki.
 • Zasady wyrażania konstruktywnej krytyki.

4. Zasady formułowania przekonywującej argumentacji.

 • Kształtowanie emocjonalności przekazu.
 • Reguły racjonalnego ustępowania.
 • Zasady konstruktywnego porozumiewania się w sytuacjach konfliktowych.

 

 

Ta strona używa plików cookies. Przeczytaj Politykę Prywatności i dowiedz się, do czego są używane. Sprawdź, jak wyłączyć Pliki Cookies

AKCEPTUJĘ