ADC Psychologia Biznesu

Oferta
Szkolenia/Menedżerowie

Trening efektywnej współpracy
- skuteczne działanie w codziennej praktyce

Umiejętność współpracy to warunek skutecznego działania zarówno na poziomie zespołu, jak i całej firmy. Coraz częściej sposób organizacji pracy nie tylko promuje współpracę pomiędzy członkami zespołu, ale również osiągnięcie sukcesu możliwe staje się wyłącznie poprzez współuczestnictwo wszystkich członków zespołu.

Korzyści ze szkolenia to zwiększenie umiejętności m. in. w zakresie:

 • poznania psychologicznych uwarunkowań kreowania efektywnej współpracy,
 • przekonywującego wyrażania własnych opinii i ocen, 
 • panowanie nad ekspresją emocji w sytuacjach konfliktowych, 

Program szkolenia 

1. Skuteczne porozumiewanie się jako narzędzie efektywnej współpracy.

 • Przejrzystość argumentów - zasady formułowania przekonywującej argumentacji.
 • Emocjonalność wypowiedzi -  kształtowanie wiarygodności przekazu.
 • Narzędzia skutecznej komunikacji interpersonalnej - formalny i nieformalny obieg informacji.

2. Inteligencja emocjonalna w relacjach zawodowych.

 • Rodzaje i typy emocji.
 • Empatia - jak „wejść w skórę drugiej strony”.
 • Ekspresja emocji - komunikacja niewerbalna m. in.: gesty, mimika, ton głosu itp. 

3. Wywieranie wpływu - zasady skutecznej perswazji.

 • Motywacja jako wyznacznik budowania przekazu perswazyjnego.
 • Przejrzystość argumentów - zasady formułowania przekonywującej argumentacji.
 • Spory - asertywna konfrontacja poglądów. 

4. Ćwiczenie umiejętności w zakresie: 

 • przekonywującego wyrażania własnych opinii, 
 • przyjmowania i formułowania informacji zwrotnych,
 • rozpoznawania stanów emocjonalnych współpracowników,
 • panowanie nad ekspresją emocji w sytuacjach konfliktowych. 

 

 

Ta strona używa plików cookies. Przeczytaj Politykę Prywatności i dowiedz się, do czego są używane. Sprawdź, jak wyłączyć Pliki Cookies

AKCEPTUJĘ