ADC Psychologia Biznesu

Oferta
Szkolenia/Pion handlowy

Trening negocjacji handlowych
Poziom zaawansowany

Celem szkolenia jest rozwijanie i doskonalenie umiejętności prowadzenia negocjacji handlowych oraz poznanie praktycznych metod budowania satysfakcjonujących relacji z klientami. Trening pozwala poznać mechanizmy psychologiczne optymalizujące prace handlowców. Poprzez  proponowane ćwiczenia handlowcy trenują techniki negocjacyjne, które pozwalają na uzyskanie możliwie najlepszego rezultatu negocjacji utrzymując jednocześnie, satysfakcjonujące relacje z klientami.

Program szkolenia

1. Pomiędzy TAK a NIE w negocjacjach 

 • Style negocjowania.
 • Psychologiczne uwarunkowania procesu negocjacji.
 • Inteligencja emocjonalna w negocjacjach.

2. Kontrakt - psychologiczne aspekty wyznaczające zachowania klientów.

 • Typologia zachowań klientów.
 • Cechy osobowościowe.
 • Hierarchia wartości, motywacja i oczekiwania.
 • Empatia w negocjacjach czyli trafne „czytanie” i interpretowanie zachowań klienta

3. Wywieranie wpływu w negocjacjach. 

 • Jak się targować  – sztuka racjonalnych ustępstw.
 • Budowanie struktury wypowiedzi - metody perswazji
 • Demaskowanie gier handlowych drugiej strony
 • Kreatywne wychodzenie z impasów negocjacyjnych 
 • Popularne strategie i triki negocjacyjne. 

4. Asertywność w relacjach handlowych - praca z „trudnym partnerem.”

 • Emocjonalne uwarunkowania „trudnych rozmów handlowych”.
 • Blef i prowokacja jako czynniki pogłębiające stres i napięcie emocjonalne.
 • Milczenie jako narzędzie wywierania presji psychologicznej.
 • Presja i manipulacje, np.: eskalacja roszczeń, krytyka, niekorzystne porównania do konkurencji, itp. 
 • Odpowiedź na nierealne oczekiwania klienta - asertywna odmowa 

5. „SUPERWZJA – analiza trudnych sytuacji negocjacyjnych zgłaszanych przez uczestników szkolenia”.

Praktyczny wymiar szkolenia wzmocniony jest o moduł „SUPERWZJA”, umożliwiający zinwentaryzowanie problemów i trudności pojawiających się w trakcie realizacji codziennych zadań handlowców. Moduł zawiera analizę popełnianych błędów, a także wsparcie w opracowaniu skutecznych sposobów doskonalenia  efektywności przedstawicieli handlowych. Zalecenia i rekomendacje dla uczestników zajęć mają formę ćwiczeń -„Scenariusze rozmów handlowych”.

 

 

 

Ta strona używa plików cookies. Przeczytaj Politykę Prywatności i dowiedz się, do czego są używane. Sprawdź, jak wyłączyć Pliki Cookies

AKCEPTUJĘ