ADC Psychologia Biznesu

Oferta
Szkolenia/Menedżerowie

Zarządzanie sobą w czasie

Celem proponowanego programu szkoleniowego jest doskonalenie metod planowania i realizacji zadań zawodowych z uwzględnieniem wydajności i poziomu trudności tak, aby pracować w zgodzie z własnymi możliwościami. Będzie ono okazją do wypracowania metod unikania stresu i radzenia sobie z napięciem emocjonalnym wynikającym z presji zadań i codziennych obowiązków zawodowych. Proponowane szkolenie jest dobrą okazją do poznania narzędzi pomocnych w samoorganizacji i wzroście efektywności osobistej.

Korzyści ze  szkolenia to, zwiększenie umiejętności m. in. w zakresie:

 • diagnozy swoich mocnych i słabych strony wpływających na efektywne zarządzanie sobą w czasie,
 • planowania zadań, z naciskiem na umiejętność szybkiego i skutecznego nadawania priorytetów,
 • poznania metod usprawnienia działania własnego i współpracowników, 
 • opanowanie umiejętności identyfikowania  i redukowania tzw. „złodziei czasu”.

Program szkolenia

1. Analiza stylu zarządzania sobą w czasie.

 • Fotografia „typowego” dnia pracy. 
 • Mocne i słabe strony mojego stylu zarządzania czasem.
 • Dziesięć przykazań zarządzania sobą w czasie.
 • Reguły efektywnego zarządzania sobą w czasie.

2. Struktura dnia/tygodnia  a skuteczność działania.

 • Krzywa wydajności.
 • Twój plan tygodnia – ćwiczenie tworzenia indywidualnych planów pracy.
 • Czynności rutynowe – sposoby grupowania zadań.
 • Zebrania – przysłowiowa kasa oszczędnościowa w kontekście zarządzania czasem. 

3. Efektywna organizacja czasu pracy. 

 • Identyfikacja i eliminacja „złodziei czasu”.
 • Podejmowanie decyzji: 
 •  
  - ustalanie priorytetów, reguła Pareto, 
  - analiza ABC, 
 • Krzywa zakłóceń dnia - „Efekt piły”
 • Prokrastynacja – tendencja do odwlekanie, odsuwania zadań na jutro.

4. Matryca priorytetów Eisenhowera.

 • „Zarządzanie kryzysami” - zadania pilne i ważne. 
 • „Zarządzanie samym sobą” - zadania ważne, ale niepilne. 
 • „Zarządzanie cudzymi priorytetami” - zadania pilne, ale nieważne.
 • „Zarządzanie złodziejami czasu - zadania niepilne i nieważne. 

5. Perspektywy postrzegania czasu - nieuświadomione nastawienie wobec czasu.

 • Przeszłość - sposób, w jaki widzisz wczoraj przez okulary dnia dzisiejszego.
 • Teraźniejszość - chwila na to wszystko, co jest prawdziwe.
 • Przyszłość - jutro przez pryzmat dnia dzisiejszego.
 • Optymalne wyniki limitujące efektywność menedżera

 

 

 

 

Ta strona używa plików cookies. Przeczytaj Politykę Prywatności i dowiedz się, do czego są używane. Sprawdź, jak wyłączyć Pliki Cookies

AKCEPTUJĘ